søndag den 28. december 2014

UDLANDSBLOGGEN LUKKER

Ved udgangen af 2014 udtræder jeg af SDF's bestyrelse. Herfor er denne blog ikke længere et officielt talerør for SDF Udland og vil fra januar 2015 ikke blive opdateret. 

Alle henvendelser vedr. FIAP og andre udlands emner skal ske til bestyrelsen. 

Tak til alle som med deres engagement og deltagelse har medvirket til at skabe de bedste danske resultater på den internationale scene nogensinde!

Venlige eksponeringer fra

Bjarne Hyldgard
MSDF, EFIAP/s

NYE SKRAPPE REGLER FOR FIAP-TITLER FRA 2016

FIAP har med virkning fra 1. januar 2016 (IKKE 2015) indført nye og meget strenge regler for opnåelse af FIAP-titler. Ændringerne er meget omfattende og vil påvirke antallet af fremtidige ansøgninger væsentligt.

Det vil fra 2016 blive overordentligt vanskeligt at honorere kravene for især de øverste titler, men allerede fra EFIAP-titlen bliver det betydeligt sværere - og hermed også dyrere.

Hvis du er på vej til at søge en FIAP-titel, eller blot mangler nogle få antagelser, så vil jeg på det kraftigste opfordre til at søge titlen allerede i 2015! Der er sandsynligvis deadline for ansøgninger 1. april, men endelig dato offentliggøres senere.

I 2015 er de nuværende regler gældende.

Venlige eksponeringer fra
SDF Udland

LISTE OVER MODTAGERE AF FIAP-TITLER

Hermed link til liste over modtagere af FIAP-titler gennem tiden. Ved enkelte autorer mangler jeg årstal for tildelingen af titlen, så hvis nogen ligger inde med informationer herom, hører jeg gerne fra jer. Listen er senest opdateret december 2014.

Tak til Claus Carlsen for uvurderlig hjælp ved tilblivelsen af listen. 

Se listen her.

Venlig hilsen
SDF Udland

fredag den 7. november 2014

UDSTILLING THE 4th GOLDEN DIGITAL SALON
Næstved Fotoklub har siden 1983 arrangeret en International Fotokonkurrence ”The Golden” – de første par år som en såkaldt ”Circuit”, hvor de mange præmierede fotos fra hele verden blev udstillet 4 steder i Danmark. 

Efter nogle års pause tog vi i 2010 initiativ til at fortsætte, og er i øjeblikket den eneste fotoklub i Danmark, der arrangerer en international konkurrence.

”The Golden Digital Salon”, er, som navnet antyder, nu udelukkende baseret på digitale billeder. I 2014 er det konkurrence nr. 26 der afvikles.

Resultatet af ”The 4’th Golden Digital 2014” foreligger, og konkurrencen, der består af 2 kategorier, farve og monochrome, er bedømt af 6 af Danmarks dygtige fotografer :
Carlo Pedersen, Torkil Michelsen, Johnny B. Dyg, Ove Lyngsie, Søren Skov og Peter Johansen.
Vi modtog i 2014 ialt 3.853 fotos fra 513 autorer fordelt på 56 lande. Vi vil gerne takke de mange fotografer der deltog, og ser frem til at præsentere de antagne og præmierede fotos samt at uddele medaljer og diplomer ved vores fernisering 22. og 23. November 2014.

Præsentationen foregår digitalt og finder sted på Grønnegade Kaserne, Grønnegade 10 – lokale 117, 4700 Næstved. Begge dage kl. 14.00


I år har vi imidlertid den fornøjelse at kunne udstille et udvalg af de 6 dommeres egne fotos. Der vil derfor begge dage være mulighed for også at nyde fysiske billeder.

Venlig hilsen
The Golden


 Carl Mason_The Road To London_SDF Gold Medal

Fortsættes ...


torsdag den 23. oktober 2014

FIAP VIL SNYD TIL LIVS MED NYT ETISK RÅD

For at komme snyd i kategorier med særlige regler til livs, har FIAP oprettet et etisk råd ledet af den italienske fotograf Pierluigi Rizzato. Rådet har til opgave af gennemgå primært alle præmierede billeder i kategorierne natur, wildlife, photojournalism og phototravel og kontrollere disse for tegn på manipulation. 

Der er ikke oplysninger om hvorvidt rådet vil gennemgå tidligere års præmieringer, eller om de vil koncentrere indsatsen om de nuværende og fremtidige saloner. 

Allerede nu forgår der et systematisk arbejde med at finde og diskvalificere billeder, hvor reglerne åbenlyst er overtrådt. Især i kategorien natur har der været problemer.

RØDLISTE
Samtidigt har FIAP oprettet en "Rødliste", med navne på autorer, som har forbrudt sig mod reglerne. Fra 6-7 autorer på listen i 2012 til over 30 i dag. Man forventer at antallet fordobles i løbet af 1-2 år. Listen er udarbejdet i samarbejde med Photographic Society of America (PSA) og Royal Photographic Society (RPS). 

Allerede fra årsskiftet var der enighed med PSA om definitionerne på natur og wildlife. Disse regler er også implementeret i SDF. 

KONSEKVENS
Konsekvensen ved overtrædelse af reglerne er ret enkle. Rådet udarbejder en rapport, som forelægges FIAP's bestyrelse, som træffer afgørelse i hver enkelt sag.

Hvis man beviseligt har manipuleret med eks. et billede i naturkategorien, er sanktionen klar:

  • man kommer på rødlisten
  • alle optjente FIAP, PSA og RPS point fjernes
  • alle tildelte FIAP, PSA og RPS fotografiske titler fjernes
  • man kan ikke deltage på FIAP, PSA eller RPS godkendte saloner 
  • man kan ikke arrangere eller arbejde for en FIAP, PSA eller RPS godkendt salon
  • man kan ikke være dommer på en FIAP, PSA eller RPS godkendt salon
  • sanktionen er for første gangs overtrædelse
  • sanktionen er for livstid
  • sanktionen kan ikke appelleres 
  • ...!
Umiddelbart ser det ud til, at de mener det ... 

Man bliver naturligvis ikke busted, hvis der har sneget sig en hegnspæl ind i horisonten på billedet, men hvis man begynder at fjerne, klone eller indsætte diverse elementer, så er man på gyngende grund.

Altså - hvis du skal indsende billeder i de berørte kategorier, så hold stien ren - helt ren! Er du det mindste i tvivl om reglerne, så læs dem grundigt igennem inden indsendelse. 

Venlige eksponeringer fra
SDF Udland

lørdag den 18. oktober 2014

FINSKE BILLEDER

Fra det finske Association of Finnish Camera Clubs (AFCC) har vi modtaget en serie af flotte billeder fra deres landsudstilling. Billederne kan ses her. God fornøjelse.

Venlige eksponeringer fra
SDF Udland

torsdag den 16. oktober 2014

FIAP POINTREGNSKAB - KOM GODT I GANG

Når jeg møder medlemmer på landsmøder, i klubber eller ved ansøgninger om FIAP-titler, oplever jeg, at autorerne ikke altid har 100 % overblik over deres antagelser. Enkelte medlemmer roder lidt rundt i begreberne og blander tingene sammen. Det er typiske de samme fejl, som går igen - også i ansøgningerne.

For at klæde vore medlemmer lidt bedre på, kommer der en lille serie af  "artikler", som beskriver de vigtigste elementer og belyser nogle af de faldgruber, flere falder i.

Jeg kan ikke garantere, at serien sikrer alle en fuldkommen fejlfri registrering af point, men kan måske tage toppen af misforståelserne i opløbet. Flere af cowboy tricksene kan måske også overføres til SDF pointregnskabet? Det er i hvert fald et forsøg værd.

POINTREGNSKAB
Hvordan man fører sit pointregnskab, er individuelt. Man skal selv føre regnskabet, og der er ingen hjælp fra FIAPs side. Modsat SDF, hvor Claus Carlsen holder godt styr på pointene, har FIAP intet centralt register.

Hver enkelt autor er selv ansvarlig for sit pointregnskab. 

POINTGIVENDE SALONER
Man kan få antagelser på FIAP godkendte saloner, til biennaler samt til FIAP World Cup for klubber. Udvekslings mapper tæller ikke i FIAP regnskabet. 

En FIAP antagelse giver et enkelt point. Ingen tillæg for præmiering.

Som reglerne er i dag, stiller FIAP krav til registrering af point. Når den første titel, AFIAP, skal søges, skal følgende oplyses - og i denne rækkefølge:

BILLEDTITEL
Hvert billede skal have en titel. Titlen skal være unik og må ikke ændres. Det samme bilede må ikke have flere titler. Det er en god ide at lave engelske titler, hvis man vil sende billeder til udenlandske saloner. Ændrer man titlen undervejs, slettes alle antagelser fra navne ændringen og frem. Ændrer man undervejs titlen fra "fugl" til "Bird", slettes alle antagelser med navnet "Bird". 

Et cowboytrick er at lade RAW-filens nummer indgå i titlen. Eks. "On the Beach 1234". På den måde kan man altid finde frem til originalfilen. Det er især vigtigt i de kategorier, hvor der stilles krav til ægthed, eks. Natur og Photojournalism. 

SALON NAVN
Navnet på salonen man sender billeder til. Ved en circuit skal hver salon registreres for sig. 


ÅRSTAL
Årstallet for indsendelse. Gælder specielt ved biennaler, som ikke har et godkendelses nummer.


LAND
Hvis man bruger det engelske navn for landet, er man fri for at rette i det ved ansøgninger. 


FIAP PATRONAGE NUMMER
Det registreringsnummer, som FIAP tildeler salonen. Starter med årstal efterfulgt af et løbenummer. I 2014 var The Goldens patronagenummer eks. 2014/171.


En circuit har et patronagenummer pr. salon. Hver salon registreres for sig. Selvom en circuit kan bedømmes i flere lande, tæller kun det første land i "lande regnskabet" til AFIAP og EFIAP titlen, men alle lande skal føres i regnskabet. 

Hvis en circuit bedømmes i både Danmark, Norge og Sverige, skal man naturligvis føre pointene for hver antagelse, men det er kun det første land (laveste godkendelses nummer) som tæller med ved ansøgningen om eks. AFIAP titlen. Her skal man som bekendt have antagelser i minimum 8 forskellige lande. 

PRÆMIERING
Blue Pins, guld, sølv, bronze og Honourable Mentions noteres her. Alle præmieringer tæller ens, når man søger titel i overbygningen, dvs. fra EFIAP/b og op.Man skal vedlægge det antal præmierede billeder, der forlanges og i netop den sammenhæng, skelnes der ikke mellem guld og diplomer. En præmiering er en præmiering. 


Der skelnes heller ikke om præmieringen er fra PSA, FIAP eller en, salonen selv uddeler. En "Best of" præmiering skal udløse en fysisk medalje eller pin for at tælle med. Det er således ikke nok at kåre sig selv til "bedste danske entry" eller lignende. 

DIGITAL ANTAGELSE
Er billedet indsendt som digital fil? Billeder kan sendes ind som digitale filer eller som print, men ikke i samme salon. Heller ikke året efter ... Om det er digital eller print skal noteres for hver enkelt antagelse. 

PRINT ANTAGELSE
Er billedet indsendt som print? Billeder kan sendes ind som digitale filer eller som print, men ikke i samme salon. 
Heller ikke året efter ... Om det er digital eller print skal noteres for hver enkelt antagelse.

En lille sten på vejen for flere autorer er, at til AFIAP og EFIAP titlen (ikke overbygningen) skal mindst 10% af minimum antagelses-antallet stamme fra antagne papirbilleder. Dvs. minimum 4 print antagelser til AFIAP og 25 print antagelser til EFIAP titlen, men gerne flere. 

KATEGORI 

Et cowboytrick er at man også holder styr på den kategori, man får antagelsen i, selvom det ikke er et krav lige pt. Flere laver det samme billede i både en farve og en monokrom version. Når man skal sende billeder med sin titel ansøgning, er det rart at vide, om antagelsen eller præmieringen var for farvekopien eller for det monokrome værk. 

REGNEARK
Brug et regneark til pointregnskabet. Det er praktisk, når ansøgningerne skal udfyldes. Lav et ark til FIAP antagelser, et andet til SDF antagelser, osv.

Flere saloner har både FIAP, SDF og PSA godkendelse. Her føres pointene på hvert sit ark.  
Et cowboytrick er at udfylde regnskabet, allerede når billederne sendes. Når rapportkortet kommer, sletter man bare de linjer med billeder, der ikke er antaget. På den måde "glemmer" man ikke en salon i farten. 

Hvis man undlader at slette de ikke antagene billeder i regnskabet, har man et fint overblik over, hvad man har sendt til salonerne. Hvis man deltager på den samme salon gentagne gange, tegner der sig ofte et billede af, hvad der er hot eller not i netop den salon eller region. 

Sammenligner man med andre saloner, har man et godt udgangspunkt for at finde den stil, de pågældende saloner antager. Man skal naturligvis lave de billeder, man har lyst til, men ligesom landstræneren sætter hold efter modstanderen, kan man sætte sit eget hold af billeder, som typisk vil klare sig godt. 

De autorer, som generelt klarer sig godt, tror ikke på tilfældigheder. De har typisk sat sig grundigt ind i hvilken type billeder, "der gør sig" på de saloner, de deltager på. Med omkring 400 FIAP godkendte saloner årligt, vil man kunne finde saloner, der passer til ens billedstil. 

SDF UDLAND - NU SOM TAKE AWAY
Udland kommer gerne forbi din fotoklub og informerer om de ting, der er værd at vide, når man vil prøve talentet af ude i den store verden. Så vil du gerne klædes ordentligt på fra starten af, så kontakt os. Kontaktinfo findes på sdf.dk under menuen "kontakt".

KOM GODT I GANG
Det er vigtigt at komme rigtigt fra start, så man ikke skal lede efter sine flere år gamle antagelser. Jeg håber, at denne lille gennemgang vil hjælpe lidt med til at fjerne noget af "mystikken" og myterne omkring FIAP og internationale saloner. 

Venlige eksponeringer fra
SDF Udland

onsdag den 15. oktober 2014

FIAP TITLER 2014

Foto: Søren Skov, EFIAP/g, MSDF/g, Esbjerg FK

Jeg har i dag modtaget rigtig dejlig post fra FIAP, og det er mig en stor fornøjelse at kunne meddele at følgende autorer er tildelt FIAP-titler med virkning fra 13. oktober 2014.

Artist FIAP (AFIAP)
Med ret til at bære grøn nål

Jonas D. Madsen, Næstved FK
Ib Corneliussen Nielsen, Esbjerg FK

Excellence FIAP (EFIAP)
med ret til at bære rød nål 

Mads Henriksen, Downstairs
Roland Jensen, Fotolinsen Silkeborg
Leif Alveen, Aalborg FK

Excellence FIAP Bronze (EFIAP/b)
med ret til at bære rød nål med bronzeplade

Jørgen Kristensen, Fotolinsen Silkeborg

Excellence FIAP Sølv (EFIAP/s)
med ret til at bære rød nål med sølvplade

Claus Carlsen, Downstairs
Bjarne Hyldgaard, Aalborg FK

Excellence FIAP Guld (EFIAP/g)
med ret til at bære rød nål med guldplade

Søren Skov, Esbjerg FK

Tillykke!

Venlige eksponeringer fra
SDF Udland

PS: Billedgalleri følger ...

mandag den 13. oktober 2014

FLOT UDSTILLING I MALMÖ


I weekenden var der vernisage på Malmö International. Ordførende for det svenske forbund, RSF, og initiativtager til udstillingen, Nils-Erik Jerlemar, overrakte medaljer og andre hæderstegn. Omkring et hundrede fotointeresserede var mødt op for at se den flotte udstilling. 

Læs artiklen på det svenske fotoblad FOTOs hjemmeside
Se resultater, billeder og yderligere omtale af udstillingen her

Venlige eksponeringer fra
SDF Udland

fredag den 10. oktober 2014

FINSKE BILLEDER

Vi har modtaget en fin serie af  billeder fra vore finske fotovenner. Du kan se billederne her.

Venlige eksponeringer fra
SDF Udland